چمدان

مگر چمدانت چقدر بود
که تمام زندگیم را 
با خود بردی؟
nilufar ۵ ۸

عاشقی


همیشه برای عاشق شدن 
به‌دنبال باران و بهار و بابونه نباش !
گاهی
در انتهای خارهای یک کاکتوس ،
به غنچه‌ای می‌رسی
که ماه را بر لبانت می‌نشاند. .
nilufar ۴ ۶

دلبر


 دلبرت هرقدر زیبــاتر، غمت هم بیش‌تر

پشت عـــاشق را همین آزارها، تا می‌کند
nilufar ۱ ۵

پروانه ها


خاطره ات گل می کند
میان ذهنم
و بیهوده نیست
که با تمام پروانه های جهان
نسبت دارم
Afshin ✘ ۲ ۳

روشن

با رفتنت 
خیلی چیزها روشن شد
تکلیفم
سیگارم
سیگارم

Afshin ✘ ۲ ۳

میوه ممنوعه

تو میوه ی ممنوعه ی منی و نمی دانم
چیدنت
به یک عمر زندگی می ارزد؟
nilufar ۲ ۴

قفسکنار قفسش، 
پرنده صدایش نزنید!!! داغ دلش تازه می شود...

nilufar ۲ ۳

دردها

روی شانه پاییز زدم 

ناگاه ریخت

گاهی پرسیدن حالی 

چه دردهایی را زنده میکند

Afshin ✘ ۱ ۲

تنهایی

چشم وا کردم و دیدم خبر از رویا نیست

هیچ کس این همه اندازه من تنها نیست

nilufar ۱ ۳

چروکچای دم کشیده 
شام حاضر است
تو فقط چروک درد را
اُتو بزن!

nilufar ۹ ۹
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان