ارزان


همه مردم شهر،

بانگ برداشته اند

که چرا سیمان نیست!؟

و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست!

و زمانی شده‌است

که به غیر از انسان،

هیچ چیز ارزان نیست

nilufar ۱۸ ۲۰

بریز و بپاش


گیسو به هم بریز

و جهانی ز هم بپاش

معشوقه بودن است

و بریز و بپاش

nilufar ۶ ۱۵

بی قرار


آنقدر بی قرار تو هستم که حاضرم

با دیگران ببینمت؛ اما ببینمت ...

 

nilufar ۹ ۱۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان