گاو


نه اینکه دوستت نداشته باشم

اما رد شدن از جاده ای

که صدبار در آن تصادف کرده ای

کار گاوهاست.

 

nilufar ۱۳ ۱۵

مرتد


غمگین تر از گالیله ام بانو

اخبار مرتد بودنم، پیچید

من معتقد هستم که این دنیا

دور تو می گردد...نه این خورشید

nilufar ۱۱ ۸

شوق رفتن


از من رفتی
همچون مرغ مهاجر 
از آبگیر پیر

در تو شوق رفتن بود
در من هم

بال هایش در تو بود
آرزویش در من .

nilufar ۳ ۵

درد


هر که خود داند و خدای دلش

که چه دردی ست در کجای دلش

 

nilufar ۲ ۷

سرنوشت


ترسیده ای؟

                         از که؟

از جهان؟ 

                      من جهانت

از گرسنگی؟

                    من گندمت

از بیابان؟ 

                   من بارانت

از زمان؟

                  من کودکیت

از سرنوشت؟

                         من هم از سرنوشت می ترسم...

nilufar ۴ ۱۴

عشق!


نه مرا با تو بودن آسان است

نه توان گفت "وداع"

عشق!

ای ترکش کنار نخاع...


nilufar ۴ ۶

آزادی


من که در بندم کجا؟میدان آزادی کجا؟

کاش راه خانه ات اینقدر طولانی نبود

nilufar ۴ ۱۰

دریا


دریا را 

از چه کسی بپرسم 

که بشناسد 

و غرق نشده باشد؟

nilufar ۱۱ ۱۱

بعد از تو


رفتنت انفجار هیروشیما بود

بعد آن

هر دوست داشتنی 

در من به دنیا می آید

ناقص است...

nilufar ۲ ۳

دلتنگی


گفتند

دلتنگی هایت را به برگ بسپار

پاییز، می ریزد.

سپردم.

اما ندانستم درخت دلتنگی های من

کاج است.

nilufar ۵ ۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان