چروکچای دم کشیده 
شام حاضر است
تو فقط چروک درد را
اُتو بزن!

nilufar ۹ ۹

امید


از وقتی امیدم را از دست داده ام
حالم خیلی بهتر است...!
nilufar ۳ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان