عشق


پدرم عاشق مادرم بود 

ولی هرگز به او نگفت 

اما وقتی که مادرم بیمار بود 

دکتر درجه تب را در دهان پدرم میگذاشت !

nilufar ۹ ۲۰

پرنده و درخت


تو چه ساده ای و من، چه سخت

تو پرنده ای و من، درخت

آسمان همیشه مال توست

ابر، زیر بال توست

من ، ولی همیشه گیر کرده ام.

تو به موقع می رسی و من ،

سالهاست دیر کرده ام

nilufar ۱۱ ۱۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان